Ordudaki albay yığılmasına 16 maaşlık formül

0
252

Ordudaki albay yığılmasına 16 maaşlık formülTürk Silahlı Kuvvetleri’nde 31 yıllık süreyi dol­dur­ma­dan emek­li ola­cak al­bay­la­ra faz­la­dan 16 ma­aş ik­ra­mi­ye ve­ri­le­cek

Ye­ni yıl­da TSK­da gö­rev ya­pan 6 bin al­ba­ya iyi ha­ber gel­di. Al­bay rüt­be­sin­de­ki yı­ğıl­ma­la­rın önü­ne ge­çil­me­si için su­nu­lan ka­nun tek­li­fiy­le 6 bin al­bay­dan aza­mi gö­rev sü­re­si do­lan­lar emek­li edi­le­cek. Böy­le­ce yak­la­şık 3 bin al­bay emek­li­lik ik­ra­mi­ye­le­ri­ne ek ola­rak 16 ma­aş da faz­la­dan ik­ra­mi­ye ala­cak.

TEKLİFİ AK PARTİ SUNDU

Al­bay rüt­be­sin­de­ki yı­ğıl­ma­nın önü­ne ge­çi­le­bil­me­si ama­cıy­la ha­zır­la­nan ka­nun tek­li­fi AK Par­ti­li mil­let­ve­kil­le­ri­nin im­za­la­rıy­la TBMM Baş­kan­lı­ğı­na su­nul­du. Al­bay rüt…

Kaynak: Posta.com.tr (Türkiye) – Haberin devamı Ordudaki albay yığılmasına 16 maaşlık formül

Kaynak: Toodex Emlak İlan – Haberin devamı Ordudaki albay yığılmasına 16 maaşlık formül

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER