Firuzköy Mahallesi, Avcılar

0
925

Firuzköy Mahallesi, Avcılar

Firuzköy mahallesinin ilk çağlarda Dorlar tarafından kurulan Byzantion şehrine bağlı bir balıkçı köyü olduğu sanılıyor. Yeni yapılan kazılarda Firüzköyün göl ucunda antik bir fener kalıntısı bulunması, bu savı doğrular niteliktedir. Sırasıyla Romalılar Bizans ve son olarak da Osmanlılar bölgede hakimiyet sürdürmüşlerdir.

Firuzköy’e ilk gelenler Bulgaristan’ın Ortaköy’üne bağlı Balcıbük köyünde yaşayan insanlardı. 1928 mübadelesinde köy ileri gelenlerinin Firuzköy Çiftliklerini satın almaları ile ilk yerleşim başlamıştır. Bu çiftçiler arasında Kadir Efendi (Özdemir) Ali Çavuş,Osman Pehlivan (Elatan) bugün Firuzköy’ün ana caddelerine isimlerini bırakmışlardır. İlk yerleşimciler göle çok yakın yerlerde iskan ettiler. Geçimlerini tarımla sağlayan bu insanlar, o yıl sivrisinekler nedeni ile sıtma ve dondurucu soğukların( rivayete göre Küçükçekmece gölü donar) etkisi ile şimdiki Köyiçi (Firüzköy meydanı) diye bilinen yere taşındılar. Cumhuriyetin ilk yıllarında eğitim ve öğrenimi yaygınlaştırmak, okur yazarlığı artırmak için bütün Türkiye de olduğu gibi Firüzköy içinde okul yapımı gereklilik haline geldi. 1933 de Firuzköy okulu yapılmıştır.

Yıllar içinde Firüzköy geleneğini ve kültürel yapısını korumuş istanbula 30 km mesafede olmasına karşın temiz havası yeşil doğası ile İstanbulun en önemli kır alanlarının başında gelmiştir. Yayla Bayramı, Üzüm Bayramı ve hıdırellez şenlikleri gibi kültürel aktiviteler uzun yıllar yaşatılmıştır.

1980’li yıllara gelindiğinde Anadolu’dan şehre göç hızlanmış, Firuzköy’de bu durumdan etkilenmiştir. O yıllarda Firuzköy, köy statüsünden çıkarılıp önce Bakırköy ilçesinin sonrada Küçükçekmece ilçesinin bir muhtarlığı olmuştur. Küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarıda bu tarihden sonra bölgeye akın etmişlerdir. Sanayi alanlarının gelişmesi (şimdiki Firuzköy mezarlığına kadar) bölgede iş olanaklarını artırmış olup hızlı göçü tetiklemiştir. Yıllar içinde nufusu artan bölge barındırdığı farklı vilayetlerden gelen insanlarla Firüzköy’ü eskisinden farklı bir yerleşim alanı yapmıştır. Nüfus seksenlerde katlanarak artarken yerel yönetimlerin su ve altyapı hizmetleri yaygınlaşmıştır. Bölgede geniş arazileri bulunan Firüzköylüler de artan talep ile arsa ve tarlarını satmaya başlamışlar ve üzüm bağları ile incir bahçeleri yavaş yavaş yok olmaya başlamıştır. Bir zamanlar yeşil Firüzköy’ü tamamlayan mavi Küçükçekmece Gölü ise çevresindeki ilçelerin yoğun nufusu ile kirlenmiş, Firüzköy ise göle kanalizasyonunu vermiştir.
1991 yılında Avcılar ilçesinin muhtarlığı olan bölgenin nufusu o yıllarda 10.000 cıvarın da idi. Doksanlı yıllar boyunca hep ihmal edilen bölge, alt yapı ve imar konularında çok geri kaldı. Hızlı ve kaçak yapılaşma doksanlarda bölgeyi tam anlamıyla esir almış durumda idi.

Günümüzde modern bir şehir olan Firuzköy, güzel ve yeni parkları meydanları ile yeni binyılda sakin ve huzurlu insan topluluklarının yaşadığı güzel bir İstanbul semti görünümündedir.Bölgede göçmenler başta olmak üzere sivas,kars,tokatlı vatandaşlarımız gibi birçok yöreden insanımız bulunmaktadır.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Firuzk%C3%B6y,_Avc%C4%B1lar

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER