AVCILAR’DA RUMELİ BALKAN GÖÇMENLERİ YARBASAN’A EMANET!

0
1023

Avcılar belediye meclis üyesi olan ve yıllarca Avcılar güreş ağalığı yapmış ve Avcılar’ın iş adamlarından Hasan Yarbasan’ın eşi Gülten Yarbasan Avcılar belediyesinde yaptığı dikkat çeken çalışmalar ve aynı zamanda ilçede bulunan  Rumeli ve Balkanlar dan gelen halk ile omuz omuza yaptığı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Yarbasan ilçede İstanbul Rumeli Balkan kadınları derneği nin Avcılar şubesini açmaya hazırlandığı öğrenildi.

 

AMAÇLARI 

Derneğimiz; topluma, aileye, kadına ve çocuğa yönelik sosyal,ekonomik, kültürel, eğitim, sanat, turizm, yardım ve hukuki çalışmalar ile araştırmalar yapmak, toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

MİSYONLARI

Türk kadınının sosyal ve kültürel alandaki gelişimine katkı sağlamak üzere; Rumeli ve Balkanlar’da yaşamış/yaşayan Türk kadınıyla dayanışma içerisinde, geçmişten gelen ortak manevi değerlerimize hep beraber sahip çıkmak, bu değerlerin karşılıklı dayanışma halinde devamını ve nesilden nesile aktarılmasını sağlamak.
Rumeli ve Balkanlar’da yaşamış ve/veya yaşayan Türk kadınıyla iletişimi geliştirerek, kadın ve aileye dair ortak ya da benzer sorunların çözümünde dayanışma içinde özgün çözümler üretmek, bu çözümlerde aktif rol paylaşımını sağlamak, kadınlar arasında yardımlaşma ve dayanışmanın arttırılarak süreklilik kazanmasını sağlamak, sosyal ve kültürel değerlerin algılanmasında kadınlar arasında bir farkındalık yaratmak.

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI

*Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi vegeliştirilmesi için araştırmalar yapmak,* Kurs,seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,*Amacın gerçekleştirilmesiiçin gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek,dökümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak amacı ile amaçlarıdoğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzereçalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

*Amacın gerçekleştirilmesiiçin sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

*Gerekli izinler alınmakşartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt dışından ve yurtiçinden bağış kabul etmek,

*Tüzük amaçlarınıngerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıylaiktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve geliştirmek,

*Üyelerinin yararlanmaları veboş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültüreltesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

*Üyeleri arasında beşeri münasebetleringeliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo,tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veyaüyelerin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

*Dernek faaliyetleri içinihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kirayavermek taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,

*Amacın gerçekleştirilmesiiçin gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu birfederasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceğitesisleri kurmak,

*Uluslar arası faaliyettebulunmak, yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarlaproje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

*Derneğin amacınıgerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işverensendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçenkurumlara maddi yardımda bulunmak.

ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Aylık düzenli toplantılarla bir araya gelerek istişare zeminihazırlamak, yurt içi ve yurt dışı iletişim ve bilgi akışı sağlamak,Ortak çalışmalar kapsamında ALT ÇALIŞMA GRUPLARI, KOMİSYONLAR ve KOORDİNASYON KURULLARI oluşturmak.Programlar (eğitim programları, konferans, panel, sergi, gezi, sempozyum vb.) düzenlemek.

Bilgi ve belge arşivi oluşturmak, çalışmaları internet ve tüm iletişim kanalları ile ilgililere duyurmak.

Ulusal ve uluslararası düzeyde derneğin ” ORTAK GÖRÜŞ” belgelerini temsilciler veya iletişim kanalları ile sunmak,

Misyon, vizyon ve çalışma konularımıza uygun olarak tüm kadın dernekleri ile iletişimde bulunmak

Düzenlenen etkinliklere katılmak,

Kadın ve kadına dair tüm projeleri, ulusal ve uluslararası düzeye taşımak.

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER