Avcılar’da Kaçak Hafriyat Dökümüne Önlem

0
653

Avcılar’da Kaçak Hafriyat Dökümüne Önlem

Avcılar Belediyesi kaçak hafriyat dökümlerini ve çevre kirliliğini önlemek için hafriyat kabul belgesi ve atık taşıma fişleri düzenliyor.

Avcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği kaçak hafriyat dökümlerini önlemek amacıyla inşai faaliyetler sırasında açığa çıkan hafriyat toprağı ve inşaat-yıkıntı atıkları için hafriyat kabul belgesi düzenleniyor. Hafriyat atığı açığa çıkaran firma yetkililerinin verdiği dilekçe akabinde aynı gün içerisinde hafriyat kabul belgeleri ile birlikte yapılacak her taşıma işleminin usulüne uygun olarak yapılabilmesi için taşıma yapan araçlara sefer başına “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkım Atıkları Taşıma Fişi” veriliyor.

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi almak için gerekli olan evraklar,

1-İnşaatı yapan firma yetkilisinin kimlik fotokopisi veya yetkilendirdiği kişi ise noter tasdikli vekaletnamesi
2-İnşaat yapan firmanın, vergi levhası fotokopisi, ticari sicil gazetesi, imza sirküleri, başvuru dilekçesi
3- Yapı ruhsatının veya sözleşmenin önlü arkalı fotokopisi
4- Tahsilat Fişi
5- Harç Makbuzu

Gerekli belgeler karşılığında verilen taşıma ve kabul belgesinin her bir nüshası inşaat sahibi firma, taşıyıcı firma ve döküm sahası tarafından tek tek doldurulup, kaşelenip, firma yetkilileri tarafından imzalanıyor. Avcılar Belediyesi tarafından onaylanan belgenin bir nüshası belediye de kalırken, diğer üç nüshası da belgede belirtilen atık miktarına göre hesaplanan atık taşıma fişleri ile birlikte firma yetkilisine teslim ediliyor.

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER