Avcılar Belediye Meclisinin TEMMUZ ayı Meclis Toplantısı

0
455

Avcılar Belediye Meclisinin TEMMUZ ay’ı Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

T.C.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü                  Sayı :56678628-301.03-              …/07/2015

Konu   : TEMMUZ 2015 MECLİS GÜNDEMİ

Sayın:………………………….

Meclis Üyesi

Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2015 Senesi TEMMUZ ayı Meclis toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 5393/20. ve 21. maddelerine göre 06.07.2015 Pazartesi günü saat 11.00’da Avcılar Belediyesi Başkanlık Binası Meclis salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinizi ve toplantıya teşriflerinizi rica ederim.

Dr. H. Handan TOPRAK BENLİ

 

Belediye Başkanı

1- Kent Konseyi Genel Kurul Kararı Erişilebilirlik Hakkında.

(Çevre, Sağlık ve Engelliler ve Hukuk Komisyonlarının 2015/3 sayılı müşterek raporu)

2- 7 Pafta 6334 Parselin Satışı.

(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2015/18 sayılı müşterek raporu)

3- 12 Pafta 21382, 22951 Parselin Satışı.

(İmar ve Hukuk Komisyonlarının 2015/19 sayılı müşterek raporu)

4- Denizköşkler Mah. 22096 sayılı parselle ilgili plan tadilatı.

(İmar Komisyonu 2015/7 sayılı raporu)

5- Uygulama İmar Planı Plan Notlarına Yeni Düzenlenen Maddelerin Eklenmesi

(İmar Komisyonu 2015/8 sayılı raporu)

6- Avcılar İlçesi 1.Etap, 2.Etap, 3.Etap ve 4. Etap Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği

(İmar Komisyonu 2015/9 sayılı raporu)

7- Parklara İsim Verilmesi

(İmar Komisyonu 2015/10 sayılı raporu)

8– Ambarlı Mah. 6342 Parsel Sayılı Yer.

(İmar Komisyonu 2015/11 sayılı raporu)

9- Ücret Tarifesi

(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 709405 sayılı yazısı)

10- Boş Kadro Derece Değişikliği

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 713949 sayılı yazısı)

11-BAŞKANLIK TEKLİFLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER