Güler KÜÇÜK ”Sizin Hayatınız Değerli, 2000 Öğrencinin Değersiz” Diyorlar.

0
617

Avcılar Belediyesi önünde bugün de Ambarlı Mahallesi sakinlerinin eylemi vardı.

Kitle ellerinde ki pankartlar ile Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli‘ye seslenerek yıkımların durdurulmasını ve kendilerine yardım edilmesini istediler.

Ambarlı sakinleri ayrıca Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin müdahalesi konusunda Belediye Başkanı Handan Toprak’a tepki gösterdiler. Belediye’den yapılan açıklamaya göre konunun kendileri ile ilgisi olmadığını ve konunun İstanbul Büyük Şehir Belediyesi ile ilgili olduğudur.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmenliğinin 6 ve 7. maddeleri şu şekildedir;

Belediye Zabıtasının Bağlılığı Madde 6 – Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir. 1) Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanının emri altındadır. Mahalli Mülki Amir, Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahalli en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir. Bu durumlarda, bağlı bulunduğu belediye başkanına en seri şekilde bilgi verilir. 2) Zabıta müdürlüğünün teklifi ve belediye başkanı onayı ile belediyenin diğer müdürlükleri emrinde ihtiyaç duyulan zabıta hizmetleri için kurulan zabıta amirlikleri, görev, görevlendirme ve hizmet içi idari işlemlerden bizzat emrine görevlendirildiği müdürün, disiplin, özlük işlemleri ve nakilleri yönünden de zabıta müdürünün yetki ve sorumluluğunda görevi icra eder.
Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları Madde 7 – 1580 Sayılı Belediye Kanunu, diğer kanun ve yönetmelikler, 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Kanun ve Uygulama Yönetmeliği Büyükşehir Belediye Zabıtasının görev, yetki ve sorumlulukları ile yetki alanlarını belirler. İlçe Belediyelerinin zabıta hizmetlerinde zabıta personeli takviyesinin gerektiği hallerde, İlçe Belediye Başkanları’nın yazılı talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı veya yetki verdiği makamın onayı ile Büyükşehir Belediye Zabıta Müdürü personelini görevlendirir.

2005 te alınan karar sürecinde eski Avcılar Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci eylemcilerin sorunlarını dinlemişti. Değirmenci, “TOKİ ile ortaklaşa bir konut yapılması konusunda anlaştık. Ancak bu konuda harekete geçilmedi. Büyükşehir de Bayındırlık bakanlığı da bizi sizinle karşı karşıya getiriyor” demişti.

Bakanlar Kurulu’ndan  “Afete Maruz Bölge” Kararı

Söz konusu alanda kaymaların oluşmasının ardından, hazırlanan jeolojik ve jeoteknik etüt rapor,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmüş, 7269-1051 sayılı yasanın 2. Maddesi gereğince 28.06.2005 tarih ve 2005/9104 sayılı Bakanlar Kurulu kararınca söz konusu bölge için “Afete Maruz Bölge” kararı alınmıştır.

Meydana gelen zemin hareketliliğinin üst yapılara yansıması sonucunda, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü 17.04.2009 tarih, 3326 sayı, 04.05.2009 tarih 2009/10 sayılı yazıları ile bölgede bulunan binalar için can ve mal güvenliğini açısından tehlike oluşturduğundan tahliye edilerek yıkılması gerektiğini belirtmiş ve 5216 sayılı yasanın 7. Maddesi ‘z’ fırkası ve 7269 sayılı kanunun gereği İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından kendisi ve çevresi için tehlike oluşturan yapıların yıkım işlemleri aciliyet durumuna göre devam ettirilmiştir.

2 Eylül Tarihli İlgili Haberimiz

14 Ağustos Tarihli Yıkım Haberimiz

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER