Alevi Kurumları Basın Açıklaması

0
567

Alevi Kurumları Küçükçekmece Garip Dede Türbesi ve Cem Evi’nde bir araya gelerek gündeme dair basın toplantısı düzenlediler. Basın açıklama metnini Alevi Vakıflar Federasyonu Genel Başkan’ı Remzi Akbulut okudu.

Basın açıklamasında kendisine Alevi Dernekler Federayonu Başkanı Zeynel Şahan, Garip Dede Dergâhı Başkanı Celal Fırat, Gazi Cemevi Dedesi Veli Gülsoy, Kartal Kültür Dernekleri Esenyurt Şb. Başkanı İsmail Saçlı ve Pirsultan Karayolları Cemevi Dedesi Hıdır Çam eşlik ettiler.

ALEVİ KURUMLARI BASIN METNİ;

AKP nin; Aleviler Arasında Ayrımcılık yaparak kendi Alevisini yaratmasına, Tüm Yaşam Alanlarını Sünniliğe Göre Restore Etmesine, Sözde Alevi Temsilcilerini huzuruna çağırarak kendi Demokrasi Ve Barış anlayışına göre Alevi yaratmasına izin vermeyeceğiz.

Devlet, henüz Yargıtay 3. Hukuk Dairesi‘nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) kararına dayanarak “Cemevi ibadethanedir. Aydınlatma giderleri ödenmelidir’’ ibaresine ithal demokrasi derken, biz Alevilerin sorunlarını aramızdan bazı Alevileri cımbızla seçerek kendi yerli dindar demokrasi ikilemesine ortak etmekte ve sorunlarımızın çözümünü istediği boyuta çekmektedir.

Aleviler yıllardır hakları konusunda mücadele etmektedirler. AİHM de bu taleplerimize yönelik önemli bir karar vermiştir. Buna rağmen hükümet ayrıştırıcı ve ayrımcı politikalarla Alevilerin hak ve hukukunu işgal etmektedir.

İktidarın, kullandığı tüm demokrasi ve dini söylemlerin altında bal gibi faşizm ve bölücülük vardır. Kendi kirli politikalarını örtmek için biz Alevileri parçalamak ve hız kazanan Alevi örgütlülüğünü bu söylemlerle yıkmaya çalışmaktadır.

Bulduğuyla yetinen bunun kaderde yazıldığı bir toplum tasavvuruna sahip, Hırsızlığa  itiraz etmeyen, yaşamı bilimle sorgulamayan, haklarını aramayan, kendisi gibi olmayanlardan nefret eden, çocuklarını ilerde imam hatiplerde dini cendereye sokacak bireyler, yoksulluğu daimi kabul eden, inancından vazgeçen bir toplum ancak bölünerek parçalanarak elde edilebilir”.

Tüm bunlara karşı hayatımızı Sünnilik ilkeleriyle yeniden kurgulayan politikalara karşı direniş de gerçek Alevi Kurum ve kuruluşlarından gelecektir. Ve de gelmektedir.

Ancak iktidar bu tepkilerimize duyarsız kalmakta, inanç hakkımızı demokrasinin gereği kabul etmek yerine farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı politikalarına sözde Alevi temsilcilerini ortak etmeye çalışmakta. İktidar; çok inançlı, çok dilli çok kültürlü Türkiye Cumhuriyeti toplumunu özellikle inançsal ve kimlik farklılıkları üzerinde kutuplaştırmakta ve çatışma alanlarına bizleri de alet ederek baskıcı otoriter iktidarını korumayı hedeflemektedir. Ancak depolitizasyon, baskı ve asimilasyonlara karşı Alevi kurumları inanç değerlerini koruma refleksi ile her gün daha da cesurca örgütlenmekte ve biat kültürüne karşı çıkmaktadırlar. Bu amaçla gerçek Alevi kurum ve kuruluşları ve temsilcileri olarak isteklerimiz bellidir.

* Alevi sorunları, seçim sürecinde siyasi malzeme yapılmamalıdır.

* Şehitler arasında cenaze törenlerinde mezhepsel ayrımcılık yapılmamalı, Cem evlerimizde Şehit askerimizin cenazelerinin resmi tören yapılmaması,şehitlerimize ve inancımıza saygısızlıktır. Askere çocuklarımızı alırken Alevi olduklarını da soruyormusunuz?

* Aleviliğimizi ve Cem evlerimizi bize tarif etmeyiniz, Cem evlerimiz kadimden bugüne kadar sevgi,hoşgörü ve barışın dergahı idi bundan sonrada böyle devam edecektir.

* Hükümet Alevi sorunlarını çözmek istiyorsa Alevilerin Çatı örgütleri ile muhatap olmalıdır. Kişiler ve muhtelif dernekler veya Alevi dedeleri toplumun tamamını temsil etmemekte üç beş kişi üzerinden kamuoyuna Alevi kanaat önderleri ile görüşüldü algısı yaratmak Sorunlarımızı çözmez

* 2015-2016 Eğitim öğretim yılı başlarken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda zorunlu din dersleri kaldırılmalıdır.

Bu nedenle 22 Ağustos 2015 tarihinde Sözde Alevi temsilcilerini ve Alevi Ocak temsilcilerini özel davetle çağırarak “Biz Alevileri çok seviyoruz, Alevi Sünni kavgasına son vereceğiz, Konya ve Tunceli arasında fark göremiyoruz, Tunceli ye aşığız gibi gerçekdışı naylon sözleri sinesine çeken, demokrasi dilenen Alevi temsilcileri olduğunu iddia eden kişi ve kurumları bir kez daha kınıyor, devletin muhatap alacağı Alevi kurumlarının belli olduğunu Alevi canlarımızın da bu toplantıyı manipülasyon kabul ettiğini ve gerçekçi bulmadığını ifade ediyor toplantı bildirgesini ve sonucunu değerlendirmek amacıyla bugün önce yaptığımız basın açıklaması sonrasında tüm Alevi kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılacağı süreç değerlendirme ve yol izleme toplantısıyla devam edeceğimizi bildiriyoruz.

 

 

 

HENÜZ YORUM YOK

CEVAP VER